Om Tilbagemelding.dk

Tilbagemelding.dk er en hjemmeside til, at øge kommunikationen imellem grundskolen og elevforvaltningen.
Siden er delt op i 2 dele: en indberetningsdel og en forvaltningsdel.

Indberetning
Denne del af siden er opdelt i endnu to grupper. Grundskoler og ungdomsuddannelser.

Grundskoler
Anvendes af alle skoler der råder over elever fra 8. klasser til brobygningsklasserne. Her har du mulighed, for at indberette tilbagemeldinger, om en eller flere elevers forhold til skolen. Der indberettes til elevforvaltningen i elevens hjemkommune.

Ungdomsudannelser
Anvendes af ungdomsuddannelserne til at lave indberetninger for institutionens elever. Der indberettes til UU-centrene.

Forvaltning
Denne del af siden er til elevforvaltningen og UU-centrene hvor de kan se indberetningerne nævnt herover. På siden kan du blandt andet:
  • Behandle en til flere tilbagemeldinger adgangen
  • Vise valgte tilbagemeldinger i en udskriftsvenlig rapport
  • Gemme og udskrive rapport af tilbagemeldinger

Manual og tilmeldingsblanket kan du hente her